Vážení zákazníci, sezóna 2023/2024 byla k 04.03.2024 ukončena.

Vážení zákazníci, sezóna 2023/2024 byla k 04.03.2024 ukončena.

 

Novela zákona

V květnu 2011 vstoupila v platnost novela zákona o lihu č. 95/2011 Sb., což mimo jiné znamená, že :

 

Pokud dojde pěstitelským pálením k výrobě ovocného destilátu v množství, přesahujícím 30 litrů etanolu (a.a.)

pro jednoho pěstitele, je pěstitel povinen odebrat i toto zvýšené množství a zaplatit provozovateli pěstitelské pálenice

za množství přesahující 30 l a.a. spotřební daň v plné výši (aktuálně 322,5,- Kč / 1 l a.a.).


Pěstitel nemusí udávat v přihlášce k pálení rodné číslo jen v případě, že mu nebylo přiděleno (v praxi se tedy

bude jednat pouze o cizince - u těch bude dostačujícím identifikačním údajem datum jejich narození) -

viz §4, odst. 8a) zákona č. 61/1997 Sb.


Pěstitel v přihlášce k pálení podle §4, odst. 8b) nově zapíše číslo katastrálního území (ne číslo parcely!) a obec, kde jsou

ovocné stromy, jejichž zkvašené ovoce přivezl k vypálení, a to ať již jsou stromy v jeho vlastnictví, nebo je má v pronájmu.


Zákon výslovně stanoví, že ovoce musí pocházet z území ČR.


Nově pěstitel v přihlášce k pálení uvádí údaj, kde a kolik (kromě ovocného destilátu, vypáleného v dané pálenici, získaného

vypálením v jiné pěstitelské pálenici, nebo obdrženého výměnou za své ovoce v ovocném lihovaru) suroviny

(ovoce/ovocného kvasu) objednal a předal k budoucímu zpracování.